ICT dienstverlening gecertificeerd als erkend leerbedrijf

Voor de circa 500.000 mbo-studenten in ons land is leren in de praktijk een onmisbaar deel van hun opleiding. Dit gebeurt bij 247.000 erkende leerbedrijven in Nederland. Vanaf heden is Brocacef Supplies & Services hier onderdeel van.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft als missie om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Het beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken hierin samen om zo steeds meer vakmensen op te leiden voor de toekomst. Hierbij wordt gewerkt aan thema’s als erkenning, beroepspraktijkvorming, kwalificaties en diploma’s.

Vanaf 10 februari zullen wij onze eerste MBO niveau 2 stagiair van de opleiding ICT & Design ontvangen bij de afdeling ICT dienstverlening. Als Brocacef Supplies & Services zijn we trots en hopen we een belangrijke bijdrage en een stuk ervaring, van dit onderdeel van het ICT-vak, aan onze stagiairs te kunnen meegeven.

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het
praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf,
de beroepspraktijkvorming (bpv). Een erkend leerbedrijf dient te voldoen
aan de volgende voorwaarden:

  1. Een goede en veilige werkplek voor de student die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. Een praktijkopleider die aan de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Tijd, ruimte en middelen om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. De organisatie is bereid om samen te werken met de school en SBB. Wij verstrekken daartoe de benodigde informatie om de student naar behoren te kunnen begeleiden.

In een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt.  Een deskundige praktijkopleider van het leerbedrijf zorgt voor de begeleiding van de leerling. Als erkend leerbedrijf kun je te maken krijgen met verschillende soorten opleidingen:

  • de beroepsopleidende leerweg (bol): Bij de bol gaat de leerling ongeveer vier dagen in de week naar school. Gedurende een aantal maanden loopt de leerling één a twee dagen stage per week.
  • de beroepsbegeleidende leerweg (bbl): Bij de bbl werkt de leerling ongeveer vier dagen per week bij een bedrijf en gaat wekelijks één dag naar school.   

Onze stagiair zal onderdeel uitmaken van het ICT team en een werkplek krijgen die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Om zo de beroepskeuze te kunnen uitoefenen waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Hierbij zal er kennisgemaakt worden met professioneel klantcontact en ervaring op doen met overige ICT-processen. Hierbij willen wij een goed beeld geven op de praktijk en hem meenemen in de dagelijkse werkzaamheden binnen ons team.